TILBYGNING HORNBÆK

I denne opgave ønskede kunden en tilbygning, som var tilpasset det eksisterende hus arkitektur. Huset er ca 20 år gammelt og består at 2 kvadratiske bygninger med valmtag.

Eksisterende hus.

For at afprøve de forskellige muligheder, lavede vi et volume studie med 3 forskellige forslag.

Da kunden havde valg et af forslagene, udarbejdede vi et skitseforslag med plan tegning, facade tegning og et snit i tilbygningen.

Plan.

Facader.

Snit.

Da tilbygningen krævede en dispensation, blev der udarbejdet en 3D-visualisering af de fremtidige forhold “før/efter”.

Før.

Efter.