ORANGERI HELSINGØR

Udkast til tilbygning af orangeri. Sammen med kunden afprøvede vi forskellige tagløsninger for at finde den løsning som harmonerede bedst med det eksisterende hus.

3 Mulige løsninger

3 Mulige løsninger

Plan

Fremtidige facader

Valgte løsning fra syd øst

Valgte løsning fra syd vest

Bagside mod vej