ETAGEEJENDOM NÆSTVED

Her har vi lavet et oplæg til ombygning af et mindre retail center i Næstved. Målsætningen var at bevare dele af den eksisterende udlejede bygningsmasse og bygge seniorboliger i 3 etager oven på. Her blev også tilføjet en mindre 2 1/2 etages ejendom mod vejen.Den fremtidige bebyggelses Centeret som det ser ud i dagForslag til fremtidig bebyggelseDet nutidige center fra vejenFremtidig beboelseSituationsplan og analyse af bebyggelses mulighederSnit i fremtidig bebyggelseSol diagram