CARPORT BIRKERØD

Dobbelt carport med område til cykelparkering samt isoleret skur/værksted.

Carport set fra haven

Opkørslen

Bagved liggende skur

Kig igennem 

Plan

Facader

Snit i carportdelen