RÆKKEHUS BEBYGGELSE GRIBSKOV

Dette oplæg til en bebyggelse er lavet på en grund, hvor store dele af grunden ikke må bebygges på grund af en fredning samt områder afsat til vandledninger. Bebyggelsen indeholder en blanding af mindre lejligheder og rækkehuse. Grundens skrånende terræn har givet mulighed for niveau fri adgang til alle boliger via en gangbro til hver bolig. En mindre sø bliver anlagt til at kunne håndtere regnvandet fra boligerne som samtidig får Sedum tage.

Snit i grunden

Boliger ved søen

Plan af bebyggelsen

Bebyggelsen set fra syd/vest

Oplæg til facader