LOVLIGGØRELSES SAG RAMLØSE

I forbindelse med opdatering af BBR meddelelsen skulle ejer have lovliggjort en mindre tilbygning under en eksisterende overdækket terrasse. Lovliggørelses sagen bestod i at søge en byggetilladelse for det tilbyggede som var lavet inden for byggeretten. Sagen endte med at kommunen gav en Bibeholdelsesdispensation.Plan af nutidige forholdFacader nutidigt forhold